Spôsob financovania

Podmienky financovania Hypotekárny úver

1. platba 
2 000 Eur / rezervácia platí 30 dní od podpisu a zaplatenia rezervačného poplatku.

2. platba
20% kúpnej ceny do 15 dní od podpisu Zmluvy o Budúcej Zmluve. Vrátane rezervačného poplatku. 

3. platba 
80 % kúpnej ceny pri nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Banka + vlastné zdroje.


Hypošpecialistka

Pre najvhodnejší hypotekárny úver kontaktujte našu hypošpecialistku Bronislavu Mitošinkovú, ktorá Vám v rámci našich služieb nájde najvhodnejšie alternatívy financovania.

Bronislava Mitošinková 
0915 870 001 / hypo@realitycomfort.sk

Podmienky financovania Vlastné zdroje

1. platba 
2 000 Eur / rezervácia platí 30 dní od podpisu a zaplatenia rezervačného poplatku.

2. platba
20% kúpnej ceny do 15 dní od podpisu Zmluvy o Budúcej Zmluve, ( vrátane rezervačného poplatku )

3. platba
40% pri dokončení hrubej stavby

4. platba 
30% pri dokončení vnútorných inštalácii a elektriny

3. platba
10 % kúpnej ceny pri nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia.